• ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: 22470.22222
 • ΔΗΛΙΤΑΛ: 22470.25739
 • ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΛΕΡΟΥ: 22470.22224
 • ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 22470.23300
 • ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΛΕΡΟΥ: 22470.22777
 • ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ – ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22473.60200
 • ΔΗΜΟΣ ΛΕΡΟΥ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: 22470.22937
 • ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥΝΕΛ: 22470.22109
 • ΤΑΧΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ): 22470.23070
 • ΤΑΧΙ (ΣΤΑΘΜΟΣ – ΛΑΚΚΙ): 22470.22550
 • ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΤΕ: 22470.22929
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΣΙΔΕΡΗΣ – ΛΑΚΚΙ): 22470.23320
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΚΩΤΤΑΚΗΣ – ΛΑΚΚΙ): 22470.23782
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΠΕΤΡΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ): 22470.22583
 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ (ΡΕΠΑΠΗΣ ΕΜΜ & ΣΙΑ ΟΕ): 22470.28389
 • AEGEAN TRAVEL: 22470.26000
 • LEROS TRAVEL: 22470.24000