Φωτιστικά Λιμένα Αγαθονησίου

Εγκαίνια Λιμενικού Ταμείου