Σκοπός του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου είναι η διαχείριση και η ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών του χώρου αρμοδιότητάς του εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες των λιμένων. Ως απώτερος στόχος είναι η γενικότερη λιμενική και τουριστική ανάπτυξη (κρουαζιέρα, εκδρομές, ημερόπλοια) μέσα από την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.