Η Διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λέρου εκτελείται από το 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με την παρακάτω σύνθεση:

Πρόεδρος: Κοκκώνης Νεκτάριος

Αντιπρόεδρος: Τραμπούλης Γεώργιος

Γραμματέας: Θεοφανία Γιαννουκά – Κουμπάρου

Μέλη:   Μπίλλης Νεκτάριος

    Μεραμπελιώτης Βασίλειος

    Θεοφανία Γιαννουκά – Κουμπάρου

Λιμενάρχης: Κουτσοδόντης Νικόλαος

Μέλη Αγαθονησίου: Κόττορος Ευάγγελος (Δήμαρχος)

                       Κυπραίος Ιωάννης

                       Μπάρκουλα Ειρήνη